لذت شیرین خدمات ملکی

متراژ

قیمت

رهن

اجاره

پیشنهاد ویژه

فروش آپارتمان

سقز,

150 متر

499/999/999 تومان

وام‌دار

قابل معاوضهوام‌دار

3 هفته پیش

جزئیات کامل

پیشنهاد ویژه

فروش آپارتمان

تبریز,

230 متر

قیمت:توافقی

قابل معاوضهوام‌دار

3 هفته پیش

جزئیات کامل

فروش مغازه در  تبریز
پیشنهاد ویژه

فروش مغازه

تبریز,

21 متر

419/999/999 تومان

قابل معاوضه

قابل معاوضه

1 ماه پیش

جزئیات کامل

فروش آپارتمان در آذربایجان تبریز
پیشنهاد ویژه

فروش آپارتمان

تبریز,آذربایجان

160 متر

20/000/000/000 تومان

قابل معاوضهوام‌دار

1 ماه پیش

جزئیات کامل

فروش زمین در شهرک شهید بابایی باسمنج
پیشنهاد ویژه

فروش زمین

باسمنج,شهرک شهید بابایی

ششششششششش متر

قیمت:توافقی

1 ماه پیش

جزئیات کامل

فروش پنت هاوس در  تهران

فروش پنت هاوس

تهران,

100 متر

2/000/000/000 تومان

قابل معاوضه

3 هفته پیش

جزئیات کامل

فروش آپارتمان

تبریز,بارنج

564 متر

5/680/000 تومان

وام‌دار

وام‌دار

3 هفته پیش

جزئیات کامل

فروش مغازه در  آذر شهر
فوری

فروش مغازه

آذر شهر,

118 متر

5/199/999/999 تومان

4 هفته پیش

جزئیات کامل

فروش خانه در  ارومیه
فوری

فروش خانه

ارومیه,

200 متر

500/000/000 تومان

وام‌دار

4 هفته پیش

جزئیات کامل