لذت شیرین خدمات ملکی

شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

نکات مهم در تنظیم قرار داد خرید ملک را در این مقاله بخوانید.یکی از اتفاقات مهم در زندگی هر فرد که بسیار خوشایند است خرید ملک می باشد. خرید ملک اتفاقی است که ممکن است یک بار برای هر فرد پیش آید.یکی از عوامل مهم در خرید ملک که ممکن است افراد زیادی با آن […]

شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸

با عنایت به آنکه این سامانه درارتباط با ملک ومسکن می باشد. عمده مسائل حقوقی که موردنیاز شما عزیزان می باشد مطالبی است که در زمـان عقد قـرارداد و امضاء ذیـل هـرگـونه مبایعه نامه، سند، قرارداد مشارکت، اجاره نامه و … لازم است رعایت گردد و شما کاربران عزیز میبایستی از آن مطلع باشید.

شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸

برای خرید املاک موروثی، حتما به این نکات دقت کنید: ۱- اصل سند مالکیت از سوی ورثه باید ارائه گردد ۲- لزوم ارایه گواهی انحصار وراثت ۳- تمامی وراث در هنگام انجام معامله باید حضور داشته باشند ۴- مفاصا حساب مالیات بر ارث باید ارائه گردد